Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 13.04.2021

Revisorforeningen støtter fristforlengelsen

Revisorforeningen støtter forslaget om å utsette fristene for årsregnskapet mv. med to måneder, slik det også ble gjort i 2020. Revisorforeningen mener at dette er et viktig og riktig tiltak for å begrense negative konsekvenser av koronakrisen for de næringsdrivende, regnskapsførere og revisorer.

Loven bør gjelde like lenge som i fjor

Vi har merket oss at det er lagt opp til å oppheve den midlertidige loven tidligere i år (10. november) enn det som ble gjort i fjor (1. januar). Det innebærer at færre foretak med avvikende regnskapsår vil få utsatt frist for å avholde ordinærgeneralforsamling/årsmøte og fastsette årsregnskapet. Utsettelsen av fristen for å unngå gebyr ved forsinket innsending til Regnskapsregisteret, påvirkes imidlertid ikke av dette. Etter vår vurdering vil ikke denne forskjellen fra i fjor ha vesentlig betydning for kapasiteten i revisjons- og regnskapsbransjen, men de enkelte regnskapspliktige kan ha utfordringer på grunn av koronasituasjonen. Vi mener derfor at loven bør gjelde like lenge som i fjor.