Høringssvar fra Allmennlegevakten i Oslo, Helseetaten, Oslo kommune

Dato: 11.05.2022

Allmennlegevakten i Oslo støtter forslaget.

Ved allmennlegevakten i Oslo, landets største kommunale legevakt, har vi det siste året hatt store rekrutterings- og bemanningsutfordringer. Vi har tidligere hatt mange kvalifiserte søkere til våre legestillinger, men fra i fjor vår har det vært en kraftig nedgang og vi har per i dag ikke nok kvalifiserte søkere med gjennomgått LIS1 og refusjonsrett. Samtidig opplever vi en økt turnover av leger, blant annet på grunn av ALIS-spesialisering.

Som følge av dette har vi det siste året ansatt flere leger som venter på LIS1. Vi ser at disse legene har behov for mer opplæring og oppfølging for å tilegne seg nødvendig kompetanse.

Det at leger uten LIS1 kun har mulighet til å jobbe på legevakt i 2 måneder gjør at vi i praksis ikke har kunnet ansette denne gruppen på grunn av det store behovet for opplæring og oppfølging. Vi har hatt stor nytte og glede av at det under pandeminen har blitt gjort unntak fra forskriften med forlengelse av refusjonsretten. Vi støtter forslaget om å forlenge unntaket ut året, og har også et ønske om at forskriftsendringen gjøres permanent.

Dersom dette ikke er mulig vil vi fremme et ønske om at man kan jobbe i vikariat i inntil ett år også på legevakt hvor man har supervision av mer erfarne leger. Ved Allmennlegevakten i Oslo får alle nyansatte leger en erfaren lege som veileder. Det er alltid minimum 5 leger på vakt, og alltid én erfaren lege som er tilgjengelig for konferering på hvert skift. Vi mener at dette gir vel så god oppfølging som man får ved å jobbe i en fastlegepraksis og ønsker å kunne ansette leger uten LIS 1 på samme vilkår som ved et fastlegekontor.

Mvh Ingvild Vik og Randi Ofstad

Assisterende seksjonsoverleger ved Allmennlegevakten i Oslo