Høringssvar fra Hå kommune

Dato: 04.05.2022

En forlengelse av unntakene er sterkt ønsket av Hå kommune som av andre kommuner.

Vi anbefaler at det blir gjort varige endringer i forskrift for å samkjøre norsk LIS1 tjeneste med dansk grunnutdanning og klinisk tjeneste.