Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 25.04.2022

Trondheim kommune støtter forslaget om å videreføre en ordning om at leger uten spesialitet i allmennmedisin eller som ikke har påbegynt slik spesialitet, kan arbeide i legevikariat utover ett år.

Trondheim sliter betydelig med å rekruttere nok fastleger og vikarer. Dette kombinert med økende antall langtidssykemeldinger blant fastleger har medført at en del pasienter har fått manglende fastlegetjenester i perioder på flere måneder. Dette har blant annet hatt økonomiske følger for enkelte (NAV saker).

Det er avgjørende viktig at aktuelle leger umiddelbart får startet med spesialisering og ikke trenger å vente på LIS 1. Det er også sterkt ønskelig at leger med lang erfaring fra allmennpraksis fra Danmark og Sverige kan arbeide som vikarer i allmennpraksis i Norge selv om de herken er spesialister i eller er under spesialisering i allmennmedisin.

Situasjonen i Trondheim forverrer seg år for år, og vi er sterkt bekymret for videre utvikling.