Høringssvar fra St. Olavs hospital HF

Dato: 21.04.2022

Det vises til vedlagte svar fra St. Olavs hospital HF.

Runa Heimstad

Fagdirektør

Vedlegg