Høringssvar fra Bærum kommune

Dato: 03.05.2022

Vedlagt følger høringssvar fra Bærum kommune om midlertidige endringer i kompetanse- og trygderefusjonsforskriften.

Med vennlig hilsen

Ole Kristian H. Furulund

Kommuneoverlege Bærum

Vedlegg