Høringssvar fra Oslo universitetsykehus HF

Dato: 26.04.2022

Oslo universitetssykehus HF støtter forslaget som angitt.