Høringssvar fra Hattfjelldal kommune

Dato: 02.05.2022

Hattfjelldal kommune ønsker å avgi høringssvar til: Forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften.

De siste årene har varit nokk så krevende med covid-19 pandemien og alt ekstra arbeide som dette medførte i tillegg til rekrutteringsvansker på fastlege siden.

Som kjent er det i tillegg en "Fastlegekrise" som er mest uttalt i distrikt og i NordNorge, og Helgeland utmerker seg ytterligere i negativ rettning i tillegg. Antallet pasienter uten fastlege er med dette dessværre økende.

I tillegg er det krav om øket fastlegeinnsats iht flyktninger fra Ukraina.

Med all arbeidsbelastning som har varit og som er og kommer fremover har vi et betydelig ressursetterslæp.

Vi arbeider med rekruttering både på lang og kort sikt men dette er krevende og tar tid. Vi er helt avhengig av at kunne ansette fastlegevikarer, også LIS 1 ventere for å få det at gå ihop. Vi gir den nødvendige veiledningen og oppfølgingen inklusive bakvakt ved legevakt til alle våre leger inklusive fastlegevikarer.

Vi ønsker sterkt at det skal bli en forlengelse av unntaket i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften om at vi kan bruke lege i fastlegevikariat, eks LIS 1 ventere, til minst 31.12.22. og aller helst burde dette forlenges ut 31.12.23.

Med hilsen

Britt Blaunfeldt Petersen

Kommuneoverlege

Hattfjelldal kommune

britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no

M: 47638676