Forsiden

Høringssvar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Dato: 15.10.2021

Vedlagt følger høringsinnspill fra DSB.

Høringsnotatet kan ettersendes som word-fil, dersom ønskelig. Pga. stadige feilmeldinger er det ikke lagt inn som ren tekst her.

Vedlegg