Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 036481

Dato: 21.07.2021

IP-adresser lagres per i dag i 21 dager. 12 måneders lagring av IP-adresser høres lenge ut, og en svært stor endring fra dagens regelverk. Hva er årsaken til at IP-adresser skal lagres så lenge? Hvor mange tilfeller har Politiet i året hvor for eksempel 6 måneders lagring ikke er nok?