Forsiden

Høringssvar fra Øyvind Michelsen

Dato: 20.08.2021

§ 3-4 Plikt til lagring av IP-adresser

§ 3-5 Utlevering av IP-adresser

Såvidt meg bekjent fra Tingrets-rettsaker jeg har deltatt i som Tingrettslegdommer har påtalmyndigheten i flere år fått tilgang til offentlige IP-adresser ved etterforskning av tyverier av datamaskiner. Så praksisen om å utlevere offentlige IP-adresser som fungerer på internett har vært tilstede lenge eller vært praktisert av politiet og internettleverandørene. Ellers skal man være klar over at offentlige IP-adresser ofte er samme adresse over lenger tid og at ISP (Internettleverandøren) gir sluttbrukeren samme IP-adresse for flere uker av gangen men at disse med tid om annen byttes om på.

Til nå har det slik jeg ser det ikke vært noen kommunikasjon mellom rutere i hjemmet og internettleverandør når det gjelder tilgang til nettdata i ruteren. Derimot lagres det en del nettdata om brukerens nettbruk og internett-trafikk lokalt på datamaskiner koblet til hjemmeruter, men tilgangen til disse maskiner har ofte internettilbyder i dag ikke adgang til. Så jeg går ut fra at politiet i lovforslaget er tenkt å kunne be om hvilken offentlig ip-adresse brukeren hadde på navngitte tidspunkter. Så lovteksten er i og for seg begrenset til å få vite om brukerens offentlige ip-adresse på internett til angitte tidspunkter fra eventuell forespørsel fra politiet og påtalemyndigheten.

Jeg har derfor ingen protester eller innsigelser men vil bare anføre her hva lovforslaget gir av muligheter og hva lovforslaget ikke dekker.

Øyvind Michelsen, pensjonert IT-ansvarlig, Oslo 6