Høringssvar fra Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner SAFO

Dato: 08.06.2022

Vedlagt følger høringssvaret fra SAFO - Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner

Vedlegg