Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 531218

Dato: 10.06.2022

Det burde vært gratis briller til alle barn som trenger det i Norge. Ett barn som trenger briller kan sitte med hodepine, redusert konsentrasjon og manglende læring både fagelig og sosialt ved manglende dekket behov for bedring av synet.

Hvorfor skal synet være dyrt, og hvorfor burde det koste noe i det hele tatt?

Flere foreldre må vente på å fikse brillene til sine barn fordi de venter på lønn eller mulighet for dette. Foreldres økonomi burde ikke spille inn om ett barn får synet sitt tilbake raskt eller når det er betalingsmulighet.

I Norge burde vi strebe etter barns beste(bkv.pkt.3) så langt vi klarer. Og det burde være en selvfølge at Norge kunne klare å dekke kostnad for briller enda bedre enn i forslaget som er lagt frem.