Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 161400

Dato: 30.05.2022

Vi har to barn med nedsatt syn og de er 100% avhengig av briller for å kunne delta på aktiviteter.

Det bør ikke være en begrensning på 1par briller eller glass pr barn pr år.
Uhell kan skje under lek og idrett. Hvis det dekkes kun et par glass/briller vil kunne sette en økonomisk begrensning på hvilke aktiviteter en lar barna delt på.