Høringssvar fra Norsk oftalmologisk forening

Dato: 08.06.2022

Vedlagt høringssvar på vegne av Norsk oftalmologisk forening (NOF), se egen pdf-fil.

Mvh, Anne Kongsrud, styreleder NOF

Vedlegg