Forsiden

Høringssvar fra Per Watne

Dato: 14.07.2021

Dette fremstår som en klar forbedring av de berørtes rettigheter. En mer harmonisert saksbehandling bør gi mer konsistente vedtak uansett hvilket land som fatter vedtaket vil også redusere andelen som etter avslag "turnerer" europa med sin sak slik at man etablerer et oppholdsgrunnlag grunnet f.eks hensynet til barns rettigheter på grunn av tidsfaktoren. Bedre rettssikkerhet, raskere saksbehandling og kvalitetssikrede vedtak tjener alle parter.