Høringssvar fra Rita Rønnebu, rektor Straumen skole

Dato: 02.12.2020

Hei, det er bra at det åpnes for fleksibilitet til å ta i bruk digital hjemmeopplæring. også når det ikke er nødvendig på grunn av smittevrentiltak.

Pga fravær hos elever og ansatte kan tilbudet på skolen bli en oppbevaring der vikarer, eller mangel på vikarer, bli til ren oppbevaring og ikke et kvalitets læringsopplegg. Ved å gjennomføre digital hjemmeopplæring med oppfølging, vil vi klare en bedre kvalitet.

Jeg er uenig i at dette kun kan gis fra 12 år og oppover. Elever fra 10 år vil ha godt nytte av digital hjemmeopplæring istedenfor oppbevaring på skolen. Dette så vi tydelig under nedstengingen vår 2020.

Så jeg ønsker at froskriften blir å gjelde fra 10 år og oppover.