Høringssvar fra Skolenes landsforbund

Dato: 04.12.2020

Skolenes landsforbund stiller seg positiv til det fremlagte forslaget, men ønsker å bemerke at det gjøres gjeldene fra ungdomsskoletrinnet. Dette for å ikke skape forvirring rundt aldersgruppen 12 til 13 år.