Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 645929

Dato: 03.12.2020

Forslaget om utvidet tilgang til å drive hjemmeundervisning støttes. Det er viktig at skoleeier gis handlingsrom til å lokalt kunne fatte de tiltakene som er best egnet for hver enkelt kommune/skole.

I tillegg: Det burde bestemmes nasjonalt at det blir hjemmeskole, eller utvidet ferie, fra og med 14. desember. Dette er for å ivareta den psykiske helsen til elever og ansatte i skolen.

Så lenge karantenen er på 10 dager burde man senest få være ferdig med en evt. karantene den 23. desember. Det er en belastning for elevene, og for så vidt lærerne, å vite at man når som helst kan havne i en 10-dagers karantene, att på til en som varer til over julaften. Jeg er selv lærer i ungdomsskolen. Vi har på min skole hatt et trinn i karantene, og erfaringen gjør at flere elever er enda mer engstlige enn før for å havne i karantene igjen. Enkelte elever mistet f.eks. muligheten til å delta i en storstilt danseforestilling som de hadde forberedt seg til, for å nevne noe. Elevene spør ofte nå og er urolige for smitte og karantene: for å smitte andre i familien sin, de lurer på hvordan jula blir uten besteforeldre og annen familie, uten evt. muligheten til å møte venner ute, osv. Når det gjelder disse siste dagene før jul bør man stille seg spørsmålet om belastningen det er å frykte en karantene vil gå på bekostning av læringsutbyttet i enda større grad enn hva fire dager med hjemmeundervisning vil gjøre. Helt siden nedstengingen i mars har det blitt stilt spørsmål rundt manglende læringsutbytte ved hjemmeskole, men det ble også gjort erfaringer med at enkelte elever trivdes godt i hjemmeskolen og syntes f.eks. det var fint å kunne ringe en lærer og få noe forklart, fremfor å måtte spørre lærer i klasserommet. Hjemmeskolen har altså både fordeler og ulemper. Min erfaring er at de aller fleste både lærere og elever helst vil være på skolen, men ikke når faren for en karantene i jula er overhengende.