Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Dato: 07.12.2020

Folkehelseinstituttets høringssvar er vedlagt i egen pdf-fil.

Vedlegg