Høringssvar fra Arbeidsplasstillitsvald i utdanningsforbundet Sauda VGS

Dato: 05.12.2020

Frå arbeidsplasstillitsvald i utdannningsforbundet ved Sauda VGS

Sett i frå tillitsvald ved Sauda VGS kunne eg tenkt meg at meg fekk deligert lokal myndigheit til å kunne innføre heimeundervisning og når skulen ikkje var i raudt. I Norge finnes det mange spesielle forhold som vanskeleg kan dekkes av eit felles regelverk som dekker alt og alle.

Vår skule har eit veldig høgt innslag av elever som kommer frå andre kommuner enn de alle nærmaste. Me får vekependling inn til Sauda på søndager og tilbake heim på fredager.

For oss er særleg dagane før jul, 21. og 22.12 problematiske sidan mange er ute å reiser. Rett før jul er det ekstra trongt på tog, ferjer, buss og hurtigbåt og det kan medføre at våre elever kan bli eksponert for smitte. Har drøfta denne situasjonen lokalt med elevråd og fagorganisasjon og konkludert at heimeundervisning da ville vore å foretrekke. (Me har diverre ikkje myndighet til å kunne iverksette det som ville vore det mest fornuftige).

Sauda VGS hadde i medio november 2020 ein periode der 2 tilsette og ein elev testa positiv på covid 19. Skulen kjørte da vel ei veke med heimeundervisning mens alle elever/tilsette blei testa for covid 19.

I våre nåbokommuner er det fleire større utbrot av Korona og t.d.så er Ølen VGS er på raudt nivå. (Der er det heimeundervisning frå 3.12 til 11.12). Vindafjord og Etne ligg svært høgt på antall smitta per innbygger.

Punkt 3.5 Særlig om hjemmeopplæring før jul er akkurat slik me kunne ønskje oss. Den gir oss myndighet lokalt til å kunne gjere det som er best ut i frå ei samla vurdering.

På den enkelte skule burde ein så kreve lokal enighet - leiing, fagforening og elevråd bør vere enig før tiltak settes i verk.

Håper at utfall av denne høyringa alt vil kunne blir gjeldande for jula 2020.