Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 203277

Dato: 07.12.2020

Jeg støtter høringsforslaget, og ønsker muligheten til at kommunene kan kunne innføre hjemmeskole i ungdomsskole og videregående skole forebyggende før jul, selv om man er på gult nivå.

Som lærer ved en ungdomsskole, har jeg kontakt med over 150 elever i uka. Vi har ikke mulighet til å holde nødvendig avstand, og jeg kjenner på en stor bekymring knyttet til at vi skal ha skole fram til 22.desember.

Vi har 42 ansatte og ca. 330 elever, som alle har sine familier. Elever som ønsker å feire jul med besteforeldre, ansatte som har familie i risikogrupper og noen som bor alene og har familie langt unna. Tenk på ringvirkningene det har for enkeltpersoner som kanskje ikke får feiret jul med sine kjære. Det kan være besteforeldre som må feire jul alene, enslige som ikke får være sammen med familien sin og familier som blir splittet.

Situasjonen på skolen vår nå er høyt fravær blant både ansatte og elever fordi mange er hjemme med luftveissymptomer. Ved hjemmeskole i 1,5 uke før jul vil vi lettere kunne ivareta alle elever, også de som er hjemme av ulike grunner fra før.

Hvis vi nå planlegger hjemmeundervisning fra 14.desember, får vi muligheten til å lage et helhetlig opplegg for hjemmeskole. Da har vi også tid til å lage et godt tilbud med oppmøte for de sårbare elevene – de skal ikke bli glemt. Nå planlegger vi for ordinær undervisning på skolen, noe som er helt annerledes enn digital hjemmeundervisning. Det som kan skje, er at vi plutselig må ha hjemmeundervisning likevel pga karantene eller mye fravær, men da vil tilbudet bli dårligere. Vi ønsker å være i forkant for å planlegge god hjemmeundervisning. Vi kan ikke forstå at det er noe å tape på å planlegge hjemmeundervisning fra 14.desember – for å skape forutsigbarhet for elevene og familiene deres, og for skolens ansatte.