Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune

Dato: 04.12.2020

Rogaland fylkeskommune har følgende merknader til høringen.

Departementet poengterer at hensikten med endringene er at det skal være en klargjøring av når en skal kunne bruke hjemme opplæring. Deler av høringen gjør absolutt dette, men det er fremdeles uklarheter og dilemmaer knyttet til hjemmeundervisning når skolene er på gult nivå.

En av de største utfordringene de videregående skolene står i på gult nivå er størrelsen på felles områder (ganger, sitte områder etc). Det å overholde 1m utenfor klasserommene oppleves som tilnærmet umulig for mange. Vi mener at det burde åpnes for at skoler som har disse utfordringene skal kunne ha noe hjemmeundervisning for bedre å kunne håndtere situasjonen. Vi finner ikke denne muligheten i høringen.

Innspill til selve høringen

- Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien over tid:

Merknad

Rogaland fylkeskommune støtter dette, men her er det et stort rom for skjønn kunnen «over tid» vært fjernet?

- Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring for elever over 12 år.

Merknad

Dett støttes, men kommentaren i notatet om at en kunne brukt ungdomsskole og videregående skolen er bedre

Med vennlig hilsen

Randi Hummervoll

Seksjonssjef