Høringssvar fra Til Helhet

Dato: 12.10.2021

Vedlagt følger høringsinnspill på vegne av Til Helhet. Til Helhet er en av aktørene "på den andre siden", dvs. et forbud kan tenkes å ramme vår virksomhet (avhengig av hvordan begrepet "konverteringsterapi" nærmere defineres.) Vi har lagt ned et betydelig arbeid i uttalelsen. Uttalelsen er primært utarbeidet av en arbeidsgruppe med særskilt kompetanse innen jus, sjelesorg og psykiatri. Vi håper derfor at uttalelsen vil bli lest med interesse. Høringsinnspillet er på 16 sider inklusive fotnoter, samt et eget vedlegg med kommentarer til noen av fortnotene i høringsnotatet.

Vedlegg