Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 13.07.2022

Svartype: Med merknad

Vi er et firma som driver med system for utleie av ferieboliger og i lengre tid ønsket å kjøpe ferieboliger i utlandet som vi kan leie ut til våre kunder. De vi initiert handel med nå har et utleiepotensiale på 12 uker i året, men med tanke på at det er i utlandet, såkan vi potensielt ha en leilighet som står tom hele året. Hvis vi forstår denne særregelen riktig så betyr det at eiere med 50% eierandel eller mer skal skatte for hver dag ferieboligene står tomme, i tillegg til vedlikehold, felleskost, strøm mm., som da vil være 52 uker.

Det betyr da at små leiligheter med anskaffelsesverdi på ca. 1,5 millioner kan gi eier mer enn 100 000 i ekstra skatt per leilighet.

Jeg kan ikke se for meg at noen eiere med snav av fornuft vil godta at firmaets daglig leder investerer i et nytt marked når den potensielle personlige risikoen blir høyere enn firmaets potensielle inntjening.

Jeg kan ikke tro at det er i Finansdepartementets interesse at firma ikke skal satse på nye markeder, ei heller at aktører i markedet må stanse driften, for at Finansdepartementet skal få "has" på de som ikke gir rettidige opplysninger til Skatte-etaten.

Uttalelsen: "I praksis skjer ofte ikke det, fordi eier og selskapet ikke gir opplysninger om det til Skatteetaten", er samtidig et hån til alle bedrifts-eiere i Norge. Å si at firma lyver overfor Skatteetaten skjer "hyppig" foreteelse kan jeg ikke tro. Jeg vil tro at firma oppgir korrekt informasjon til Skatteetaten skjer hyppig.

Så, hvorfor straffe entrepenører, grundere og andre SMB'ere, når de er dem som bygger landet vårt, genererer skattekroner, sysselsetter og på alle mulige måter tilfører landet positiv vekst?