Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 25.07.2022

Svartype: Med merknad

Hvorfor er regjeringen bestandig etter gründere og småinvestorer mens de største alltid slipper unna? De rike har melket staten og systemet i mange år, men når hvermannsen skal unne seg fordeler i form av skattelette nei da legger vi inn en ny lov som forhindrer dette.