Høringssvar fra Norges Rederiforbund

Dato: 09.07.2022

Svartype: Med merknad

Til Finansdepartementet

Vedlagt er høringsuttalelse fra Norges Rederiforbund, vedrørende forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap (deres ref. 22/2695).

Vh. Norges Rederiforbund

Lars Tønder

Vedlegg