Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Dere bør lese nøye alle merknadene dere har fått i høringssvarene. De gir mange eksempler hvor loven treffer feil. Jeg tror det bør gjøres flere kontroller og gis høyere straff for misbruk av næringseiendom enn å straffe alle som har en ubrukt eiendom gjennom et selskap.