Høringssvar fra Bjarne og jon-anders larsen eiendom ANS

Dato: 01.08.2022

Viser til høringsforslag ang. nye særregler om skattelegging av privat konsum i selskap med høringsfrist 1. august 2022.

En slik regelendring som er foreslått og som vil gi så store følger for mange selskaper , må det gis mer tid salg og finansiering, slik at bedriften kan overleve.

Foreslår at endringen trer ikraft 1.1.2024 og ikke fra 1.1.2023.

Selskap som driver med ren utleie av leiligheter, må bli untatt regelen om at “ledigtid “ utløser skatt.:

Selskaper som da har hybler som ofte blir leid ut til studenter, vil ofte ha 1 eller 2 mnd lediggang når leietaker skifter.Her må det være regler om untak av regelen. Hvis ikke så må selskaper slutte å tilby dette til studenter, med mindre de er villige til å leie vidre 1-2 mnd (om sommeren) etter endt skolegang.

Samt i vanlige leieforhold vil oppussing og ledigtid (pga skifte av leietaker) også medføre skatt. Dette blir helt urimelig, da man må evt. vurdere og ”late som” at leiligheten er leid ut, for å unngå skatt, noe som antas heller ikke å være ønskelig.

Å ha en leilighet som leies ut via AIRBNB, vil heller ikke være mulig. Tiltross for at leiligheten kan bevises å være tilgjengelig for alle året rundt, via en utleieplattform som evt. AIRBNB. Ingen har 100% utleie via AIRBNB.

Denne regelendringen tar ikke høyde for at man skal kunne drive med utleie av leiligheter via selskap, dette må det gjøres en endring for.

Det kan ikke være slik at de som organiserer sin utleie via ANS elle AS, skal bli beskattet av ukene som ikke blir leid ut. Det faller på sin egen urimelighet.

Dette lovforslaget må endres, unntak må gis og startdato på lovendringe må flyttes til 1.1.2024.

Høringsuttalelse fra ett lite endomsselskap.