Høringssvar fra Tomas Johansen

Dato: 03.08.2022

Nei til dette forslaget som helhet.
Mye av dette er alt regulert i skattesystemet, og privatforbuk av selskapets verdiere er ikke lov i dag heller, uten at det utløser skatt.
Forslaget fremstår som lite gjennomtenkt, og det kan ikke være utført noen som helst konsekvens analyse.
Enn skulle kunne tro at dette, i sin nåværende form, er laget for å fjerne inntekts grunnlaget for svæart mange innen turism, utleie, transport virksomheter mm.

Stoppe og skrotte dette forslag en gang for alle.
Rydd heller opp og forenkle dagens skatte system slik det blir enklere å følge opp.