Høringssvar fra Stødig Eiendom AS

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Skal det da ikke gå ann å investere i eiendom som småinvestor? Blir totalt feil. Dette går ikke.