Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget vil være enda et hinder for unge til åha mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet og etablere seg. Og konsentrere boligmarkedet enda mer inn mot allerede etablerte mennesker, som har over mange tiår med goder etablert seg godt.