Høringssvar fra Oppgang AS

Dato: 01.08.2022

Oppgang AS er et selskap som driver virksomhet innenfor utleie av fast eiendom. Hovedsakelig kontor- og hytteutleie. Det er sistnevnte som addresseres i dette notatet.

Slik vi leser forslaget som foreligger vil det være svært vanskelig, om ikke umulig å drive sesongbasert utleie fordi det vil være perioder hvor det ikke er utleie, og bevisbyrden eier har er for vanskelig slik det fremkommer av forslaget.

Det finnes til eksempel mange leiligheter i fjellet som er regulert for utleie. Utleien skjer ofte i samarbeid med profesjonelle aktører. Bruken av objektet for eier er regulert overfor aktør. Aktøren skal blant annet vite når eier benytter leiligheten. Vi ber derfor om at dette må være godt nok som bevisbyrde for at eier ikke benytter seg av eiendommen.

Dersom bevisbyrden blir for vanskelig vil selskaper måtte selge utleieobjekter. Omfanget har jeg ikke tall på, men dersom det er betydelig vil det få ringvirkninger inn i andre bransjer. F.eks turisme som gjennom to år med pandemi har gjennomgått nok.