Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 15.07.2022

Svartype: Med merknad

Forslaget er grovt urimelig med mindre man ønsker å avvikle all næringsdrift i Norge, og overføre alle hardt arbeidende familier til å legge ned å bli NAVere, som er vesentlig mer behagelig.

At man skal beskattes for tap ved tomgang av leiligheter/fritidsboliger mellom leietakere eller ved oppussing er hinsides og et stort overtramp mot den allmenne rettsfølelse.

Det foreslås således følgende justeringer:

1. Dersom selskapets eiere disponerer eiendom eller har adresse i samme kommune som selskapets eiendommer, bortfaller beskatning av eierne, da det da er usannsynlig at eiere disponerer AS sin eiendom i samme kommune der de allerede eier eller bruker en eiendom. Ingen bor i 2 hus/leilighter i samme kommune samtidig.

2. Dersom en eiendom er utleid i deler av året, bortfaller beskatning av eierne, da en slik ventil er nødvendig for å dekke opp naturlig lediggang som oppussing eller tomgang mellom 2 leietakere.

Når det gjelder båter og fly, antas de i større grad enn boliger eller fritidsboliger, være naturlige beskatningsobjekter i familiekontrollerte AS.