Høringssvar fra Rudi Moen Eiendom AS

Dato: 29.07.2022

Svartype: Med merknad

Det vises til Høringsnotat – forslag til særregler om privat konsum i selskap.

Det fremsatte forslaget vil ramme små eiendom- og utleieselskaper svært uheldig. Dersom det realiseres slik det er foreslått vil det i praksis drepe privat initiativ fra små bedrifter og familieselskaper til utleie av eiendom og satsing på turisme i sesong.

Som en liten aktør som akkurat har satt i gang med å bygge tre ferieleiligheter i Nord-Norge for utleie i sesong betyr dette kroken på døren for mitt prosjekt. Jeg estimerer å bygge for totalt 8 millioner kroner i et tøft marked med høye materialkostnader og stigende rente. Jeg ønsker naturligvis 100% belegg hele året, men kan ikke være sikker på mer enn 12 uker på sommeren da ferieleiligheter ved havet ikke er like populært på vinteren. Etter foreslåtte regler vil jeg da få en skattepliktig fordel på 1,6 millioner kroner. Med 22% selskapsskatt og 35,2% utbytteskatt vil selskapet og jeg måtte betale totalt 915 000 kr i skatt per år. Det er tre leiligheter og jeg bor på andre siden av landet. Sannsynligheten for at jeg benytter meg av alle 3 selv gjennom resterende deler av året er altså svært liten. Dette er altså ikke en skatt, men i realiteten et forbud mot investering for utleie. Og det er mange som meg; familiebedrifter som leier ut hytter, hus og leiligheter på kortidsutleie gjennom året. Det skal mye til for å sikre 100% belegg på ferieleiligheter gjennom hele året, og da skal du i praksis straffes for all den tid eiendommene står tomme eller er under oppussing. Det er behov for flere avgrensninger som sikrer at næringer ikke avvikles eller at eier og virksomhet ikke ender opp med et skattetrykk som motvirker nyetableringer.

Som en liten aktør innen eiendomsutvikling må jeg også påpeke at dersom forslag til særregler blir gjennomført slik det er foreslått vil det også bidra aktivt med å stimulere allerede stigende priser på eiendom. Små aktører som bygger leiligheter for salg, vil ikke ta denne regningen på de leilighetene som eventuelt blir står tomme i månedene før de blir solgt. Det vil altså bli bygget færre boliger av mindre lokale aktører og familieselskaper. Ut fra de foreslåtte særreglene kunne man nesten tro at formålet til departementet er å legge et lokk på alle mindre lokale aktører sin mulighet til å skape verdier, til fordel for de store selskapene som har økonomiske muskler og kan tilpasse seg ut av situasjonen. Det er ikke Fredensborg som får utfordringer her, det er det lille lokale familieeide selskapet som på ærlig vis satser på verdiskapning, og som betaler sin skatt med glede.

Konkrete forslag til endring:

- Selskaper som driver med utleievirksomhet av bolig, båt og lignende må være unntatt fra denne foreslåtte regelen. Ellers fjerner man aktivt en hel næring med små lokale aktører.

- Alternativt må bevis på at leilighetene/hyttene/boligene har vært tilgjengelig for utleie gjennom hele året gjøre at man slipper denne skatteregningen. Et slik bevis kan for eksempel være bekreftelse fra booking plattform på at stedet/stedene har vært tilgjengelig for utleie/ønsket brukt i inntektsgivende næring gjennom hele året, selv om man ikke har oppnådd ønsket belegg. Det er jo ille nok når kundene ikke kommer, om man i tillegg skal straffes for det av staten.

Med vennlig hilsen

et nyetablert lite eiendomsselskap som ønsker å skape verdier i lokalsammfunnet.