Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104387

Dato: 16.06.2022

Særreglene som er på høring vil medføre en særdeles byrdefull og urimelig tilleggsbeskatning for eiere av mindre bedrifter som investerer i eiendom, samt i flere lignende tilfeller. Spesielt er det urimelig å skyve bevisbyrden for fraværet av privat bruk av en ikke-utleid eiendom over til eieren. Plikten for å bevise mislighold av skattereglene må tilligge skattemyndighetene, og ikke innført som en plikt til å bevise fraværet av et forhold (negativ bevisbyrde).

Forslaget til lovvedtak kreves dementert, subsidiært at forslaget til lovvedtak omarbeides slik at bevisbyrden for at en eiendomsobjektet er i bruk av eieren tilligger skattemyndigheten, i stedet for at eieren har en bevisbyrde for å vise at en ikke-utleid eiendom ikke er i privat bruk.