Høringssvar fra NHO Reiseliv

Dato: 01.08.2022

NHO Reiseliv takker for muligheten til å komme med høringssvar. Vi representerer over 3600 medlemsbedrifter som opererer innen alle reiselivets segmenter; overnatting og servering, kurs og konferanse, camping, opplevelser, bilutleie, formidling og kultur.

NHO Reiseliv stiller seg bak høringssvaret til Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og ønsker ytterligere å understreke NHOs poeng om at definisjonen på inntektsgivende aktivitet er svært streng for eiendeler som isolert sett er egnet for privat bruk, men hvor selskapet eier mange og har utleie eller annen aktivitet knyttet til disse som sin eneste aktivitet eller en av flere hovedaktiviteter. Definisjonen gjør at forslaget som er på høring vil ramme særlig distrikts-reiselivet skjevt og urettferdig.

NHO Reiseliv har helt siden forslaget om skattlegging av privat konsum i selskap ble sendt på høring mottatt bekymringsmeldinger fra medlemmer innen både alpin, hytteutleie, havfiske og aktører innen "high end"-segmentet som tilbyr skreddersydde opplevelser som kan inkludere transport både i luften og på havet. Dette er aktører som har et typisk sesong-preg på virksomheten sin, og der alpinhytten, helikopter eller taxibåt bare brukes i relevant sesong en mindre del av året – uten at eier derved bruker eiendelen i lavsesong. Alpinhytter har liten/ingen bruk om sommeren, fjordhytter har liten bruk utenfor sommer/høysesong, og helikopter/taxibåter m.v. brukes i den sesong kunden er der. Eiendelen brukes kun i selskapet og er sentral for selskapets drift. Disse virksomhetene er normalt familieeide, og vil rammes helt urimelig av høringsforslaget.

Forslaget slik det ligger nå vil ramme en rekke sentrale distrikts-virksomheter. Her skiller den norske reiselivsvirksomheten seg vesentlig fra f.eks Danmark, da det nettopp er ulike sesonger som er en sentral del av det norske reiselivsproduktet i et langstrakt land der fjorder og alpinanlegg bare er åpen en mindre del av året. Som NHO skriver i sin høringsuttalelse med hytteutleie som eksempel: "Hvis selskapets aktivitet er hytteutleie, eller det er en vesentlig del av aktiviteten, for eksempel for selskap som også driver alpinanlegg, så bør hyttene anses å inngå i inntektsgivende aktivitet også i perioder hvor ingen eller bare noen få av dem er utleid." Det er derfor avgjørende at dette endres i det endelige lovforslaget, slik at dagens drift kan opprettholdes.

Vi viser også til høringssvaret fra Flakk Gruppen AS for en ytterligere utdypning av disse poengene.

NHO Reiseliv stiller gjerne på møter med relevante reiselivsbedrifter for å få belyst problemstillingen med konkrete eksempler.

Mvh NHO Reiseliv v/ adm.dir Kristin Krohn Devold.