Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Dette vil kvele så mye godt initiativ og drivkraft hos mange dyktige aktører og personer. Tullete forslag!