Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 924471

Dato: 31.07.2022

Høringssvar fra Andreas

Med merknad

Om de nye reglene blir vedtatt i sin nåværende form, kan ikke jeg se for meg noe annet enn å legge ned familiebedriften. Risikoen for ekstra skatt ved nødvendig oppussing eller ved at en leilighet ikke er leid ut i perioder mellom leietakere, og den ekstra skatt det vil medføre, er for høy.

Marginene er allerede presset slik regelverket er pdd.

At man skal beskattes for tap ved tomgang av leiligheter/fritidsboliger mellom leietakere eller ved oppussing føles som et stort overtramp mot den allmenne rettsfølelse. Det virker også urimelig at alle som eier små familiedrevne AS blir mistenkeliggjort som potensiell skattesvindler. Jeg tror at de aller fleste som driver AS i Norge betaler sin rettmessige skatt.

Norge er et land med høy grad av tillit til stat og kommune. Staten bør vise sine innbyggere samme type tillit. Jeg mener at forslaget bør skrotes i sin helhet.

Det er i tillegg byråkratiserende for små bedrifter som løser sine oppgaver på kveldstid, innimellom et hardt presset familieliv.

Hvis det skal gjennomføres må det være med hensyn til følgende punkter:

  1. Dersom selskapets eiere disponerer eiendom eller har adresse i samme kommune som selskapets eiendommer, bortfaller beskatning av eierne, da det da er usannsynlig at eiere disponerer AS sin eiendom i samme kommune der de allerede eier eller bruker en eiendom. Ingen bor i 2 hus/leiligheter i samme kommune samtidig.
  2. Det er lov å leie leilighet i sitt eget AS så lenge man betaler dokumentert markedsleie. Uten å få pålagt ekstra skatt.
  3. Leier man ut ferieboliger, holder det å dokumentere at boligen har vært tilgjengelig for utleie.
  4. Leier man ut leiligheter, kan de pusses opp uten at eier må betale skatt som om de har brukt leiligheten selv. Det er viktig å kunne tilby gode leiligheter med god standard, også for de som leier.

Jeg ønsker også å presisere at høringssvaret fra Abacus Ratio AS er noe jeg er veldig enig i.