Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108145

Dato: 01.08.2022

Etter gjeldende regler skal selskap uttaksbeskattes og eier beskattes etter reglene om utbytte eller utdeling for fordelen som overføres fra selskap til eier. Privat konsum i selskap er allerede godt regulert i loven.

Det kan virke som om høringsforslaget er fremmet før det er gjennomarbeidet. Høringsforslaget rammer svært mye bredere enn kun de som foretar privat konsum. Det er skremmende at et slikt forslag fremmes, som i sin nåværende form vil ramme ALLE familieeide selskaper som driver med lovlig utleie av leiligheter/hytter /båter samt bygging/utvikling av tilsvarende.

Det er en grunn til at det i Danmark gjøres en konkret skjønnsmessig vurdering om aksjonær har hatt "rådighet" over formuesobjektet. Det er vanskelig å avgrense lovforslaget til kun å ramme de som foretar privat konsum. Uten skjønn blir det mye dokumentasjon som må sendes Skatteetaten hvert år og ressursbruken i Skatteetaten blir svært stor. Ressursbruken i små familieselskaper blir også hinsides stor hvert år for å dokumentere at formuesobjektene ikke er brukt privat. Det kan jo være flere tusen leiligheter i ett familieselskap. Uten skjønn eller unntak blir det umulig å pusse opp leiligheter og økonomisk ruin når en leilighet står tom mellom to utleieperioder.

Når det blir umulig å pusse opp leiligheter som leies ut, blir det dårligere kvalitet på utleieboliger og dårligere boforhold for de som ønsker å leie leilighet. Det blir færre utleieboliger frem til reglene er avklart.

Et annet alternativ enn høringsforslaget er å ha krav om revisor for selskaper som har slike formuesobjekter. Det burde gi den ekstra kvalitetssikringen som Skatteetaten og media etterlyser.

De som i dag har privat konsum av formuesobjekter i selskap har med denne høringen forstått at det kommer en "stopp-ordre" og de får tid til å omstille seg. Alle vi andre med familieeide selskaper som bruker formuesobjektene i vår ordinære virksomhet som utleie eller utvikling av leiligheter/hytter/båter etc, må leve med uvissheten i lang tid, kanskje frem til november/desember før vi får vite om vi blir rammet allerede fra og med januar 2023.

  • Hvor lenge må vi vente i uvisshet?
  • Hvor lang tid før ikrafttredelse får vi vite hvordan reglene blir?
  • Bør vi starte salgsprosessen til et utenlandsk eiendomsfond med en gang?
  • Hvordan skal alle vi som i dag driver lovlig utleie av leiligheter komme oss ut av denne potensielt dramatiske skattefellen tidsnok?
  • Hvor er de forutsigbare rammevilkårene for eiendomsbransjen?
  • Hvor er rettsikkerheten?
  • Er det en rettstat verdig å straffe svært mange lovlydige for å sikre at en lovbryter blir tatt?

Jeg blir motløs og mister troen på at det vil være mulig å drive næringsvirksomhet i Norge fremover. Konkurstallene stiger jo allerede. Det hadde vært bedre med en trygg jobb i staten med god og (formues)skattefri pensjonsavtale.