Høringssvar fra KDF Holding

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Med denne skatteangivningen vil regjeringen "ta livet" av flere av de mindre eiendomsinvestorene. Forstår ikke hvilke fordeler denne beskatningen skal gi.