Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110397

Dato: 02.08.2022

Dette forslaget vil i prinsippet bidra til å øke gapet mellom fattige og rike i norge, der vi kommer til å bli sittende igjen med kun store eiendomsselskaper, alle selskapene med en eller to eiere kommer til å gå konkurs. Er det virkelig det som er ønsket med dette? Burde ikke heller fokuset være på å hjelpe folk å starte nye bedrifter?

hvis det blir dårligere økonomiske tider fremover, noe det ser ut som, kommer leiemarkedet til å bli en utrolig viktig bidragsyter for å hjelpe folk å ha et sted å bo, folk som ikke har råd til å eie egen bolig. Da virker det helt merkelig å kvele et viktig segment av disse bidragsyterne.

- anonym