Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Støtter på det sterkeste høringssvaret til Virke.

Ang punkt 3.3.3 Mulig unntaksregel:

Det er særdeles viktig at selskap som driver med utleie, kjøp, salg, utvikling og lignende av eiendom, unntas fra særreglene.

Om ikke vil det komme en drøss med utleieeiendommer for salg. Utleiepriser vil stige og antall utleieobjekter vil synke, noe som vil ramme spesielt studenter og de mindre bemidlede hardt. Muligheten til å leie hytte på fjellet om vinteren eller sommerhytte på sørlandet, vil tilhøre fortiden for hvermansen. Mange små lokalsamfunn i "grisgrendte" strøk vil miste turister og omsetning i mangel på overnattingssteder.

Selv om intensjonen er god, er del lov å bruke hodet.