Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114199

Dato: 03.08.2022

Med merknad.

Håper det kommer mange avgrensinger på disse reglene slik at vi som lever i distriktet av sesongbasert turistnæring med både leiligheter og båter, i små familieeide bedrifter har noe å leve av også neste år.

Eller så er det vel bare å håpe på overgangsregler så det blir tid å selge å avvikle før dette trer i kraft.