Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 25.07.2022

Svartype: Med merknad

Har de mistet helt forstanden i Finansdepartementet nå?