Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 28.07.2022

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningens høringsuttalelse.

Vedlegg