Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Forslaget om skattlegging av teoretisk bruk er helt høl i hodet, å skattlegge en teoretisk inntekt som ikke tar hensyn til tap i inntekt blir helt feil og direkte feilslått.

Dette vil ramme skjevt og konsekvensene vil bli store fordi som driver med kjøp av eiendom og pusser opp i leieperioden der de ikke har noen inntekt, men kun tap og store utgifter.

Dette vil kunne resultere i at flere vil avvikle sin(e) virksomhet og dette gir igjen færre utleieobjekter.

Det er dessuten ikke slik at man automatisk benytter seg av ei eiendom som er mer enn 50% eid i et selskap. Dette er satt i et selskap for å generere inntekt, ikke for å snylte på skatten og bruke til sin egen fordel.

Dessuten vil det kunne variere når på året objekter blir uten leietaker og dette vil ikke nødvendigvis tilsvare når objektet er attraktivt.

En beskattning av fordeler må begrenses da mye også brukes i næring og ikke nødvendigvis kun er ervervet for å få fordeler og kunne utnytte objektet, det være seg fly, båt eller eiendom.

Hele dette forslaget vanskeliggjør familieeide firmaer og det å kunne drive noe uten at det må være på topp nivå. Ikke alle ønsker dette