Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Synes det ikke er et godt forslag, dette rammer i hovedsak små investorer. Forslaget hensyntar ikke et objekt under vedlikehold/rehabilitering eller reparasjon. Små investorer som kjøper bolig for oppussing og salg/utleie blir rammet, også de som leier ut biler/båter eller hytter sesongbasert blir urimelig beskattet. Store konsern blir ikke berørt av forslaget.