Høringssvar fra Norges Bondelag

Dato: 07.07.2022

Svartype: Med merknad

Vedlagt høringsinnspill fra Norges Bondelag.

Vedlegg