Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Dette er et overgrep mot småinvestorer som prøver å skape et levebrød , en slik monsterskatt burde for all del unngås. Innføres dette vil mange små bedrifter innenfor eiendom måtte legge ned.